bcom ldan 'das rdo rje 'jigs byed kyi mngon par rtogs pa'i dka' 'grel gsal stong dbyer med kyi ngo bo brgyud gsum gyi rba brlabs g.yo ba/

References

SRC ID: S1059

Provenance

lu phu dgon/

Extent

ff. 1a-165a

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 74

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry