bcom ldan 'das rdo rje 'jigs byed kyi bskyed rdzogs nyams su blang ba zab don bdud rtsi'i bcud/

References

SRC ID: S1061

Provenance

lu phu dgon/

Extent

ff. 1a-27b

Format

Pecha (MS dbu med)

Colophon excerpt

f. 27b2-3: bcom ldan 'das rdo rje 'jigs byed kyi bskyed rdzogs nyams su blang ba zab don bdud rtsi'i bcud zhes bya ba 'di/ shAkya'i dge slong rig pa 'dzin pa/ byams pa chos kyi rin chen gyis/ lu phu chos kyi pho brang du bris pa'o/ /yi ge pa ni nam mkha' smon lam 'phel lo/ /

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 75

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry