gzhan phan 'od zer gyi ngag 'don lag len gzhan phan gsal ba/

References

SRC ID: S1064

Provenance

lu phu dgon/

Extent

ff. 1a-33b

Format

Pecha (MS dbu med)

Colophon excerpt

ff. 33a5-a6: gzhan la phan pa'i 'od zer gyi ngag 'don/ las dang po pa rnams bzung bde ba'i phyir du/ shAkya'i dge slong byams pa chos kyi rin chen gyi lu phur bris po/ /yi ge pa ni nam mkha' smon lam 'phel lo/ /

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 78

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry