[byams pa chos kyi rin chen gyi bka' 'bum/ bris ma/]

References

SRC ID: S1066

Provenance

lu phu dgon/

Format

Pecha (MS dbu med)

Description / Remarks

collection partly identical with byams pa chos rin gyi gsung 'bum [ms]

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry