gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa dar rgyas ji ltar byung ba'i lo rgyus ku mu ta'i phreng ba/

References

SRC ID: S1071

Provenance

sa skya dgon/

Extent

ff. 1a-11b

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry