lam 'bras bu dang bcas pa'i bsdus don skal bzang dga' ba bskyed byed/

References

SRC ID: S1077

Extent

ff. 1a-3b

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry