gzhung shing phyi ma gsum gyi dmigs thun bcor lugs kyi dris lan/

References

SRC ID: S1079

Extent

ff. 1a-3b

Format

Pecha (MS dbu med)

Description / Remarks

entry holds multiple texts, see outline

Table of Contents / Outline

  1. gzhung shing phyi ma gsum gyi dmigs thun bcor lugs kyi dris lan/, mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/ (1424–1498), ff. 1a-2a3
  2. gnas chen mu gu lung gi khyad par bshad pa/, mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/ (1424–1498), ff. 2a4-3b

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Topics & Deities

Print entry