mngon par rtogs pa ljon shing / [par rnying /]

References

SRC ID: S1165
TBRC ID: W2PD17535

Provenance

rtse pho brang po tA la/, signature: 01860(8)

'bras spungs gnas bcu lha khang /, signature: phyi ka 115

Extent

ff. 1a-95a

Format

Pecha (Xylograph)

Physical description

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry