gtor chen gyi cho ga glud rabs dang bcas pa rdo rje gdan pa rnams kyi gsung rgyun/

References

SRC ID: S1186

Provenance

rtse pho brang po tA la/, signature: 01860(17)

Extent

ff. 1a-10b

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 17

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry