dpal mgon zhal bzhi pa'i gtor ma zhi drag gnyis kyi cho ga gnam lcags 'bar ba/

References

SRC ID: S1191
TBRC ID: W2PD17535

Provenance

rtse pho brang po tA la/, signature: 01860(12)

Extent

ff. 1a-37b

Format

Pecha (MS dbu med)

Colophon excerpt

f. 37b2: de ltar gtor ma zhi drag gnyis kyis (=kyi)cho ga gnam lcags 'bar ba zhes bya ba 'di/chos kyi rje rin po che mthu stobs kyi dbang phyug dpal brag thob (=thog)pa bsod nams bsod nams bzang po'i zhabs kyi bka' drin gyis/dpal mgon zhal bzhi pa'i sgrub pa la dpa' bar gyur pa/thu'i sngags ban kun dga' rnam rgyal dpal bzang po/ming gzhan 'jigs med dpa' bo zhes bya bas/chu mo lug gi lo'i mgo nya khrag gi zla ba zhes pa'am/sngags pa zor 'phen gyi zla ba zhes rtsis la grags pa'i zla ba gang gi nag po'i phyogs kyis (=kyi)tshes brgyad kyi dus gtor gyi tshe bkod pa'o//

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 7

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry