dpal ldan sa skya'i bka' srung rnams kyi bstod pa nag po rngams pa'i gzugs can/

References

SRC ID: S1221

Extent

ff. 26a-27b

Format

Pecha (Xylograph)

Colophon excerpt

f. 27b1: theg chen chos kyi rgyal pos mdzad pa'o/ /

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry