dpal gshin rje gshed kyi sgo nas gtor ma drug cu pa la brten nas drag po'i 'phrin las sgrub thabs/

References

SRC ID: S1272

Extent

ff. 1a-5b

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry