pu tra ming sring ru 'dren dang bcas pa'i 'chams yig sngags 'chang 'jig med dpa' bos mdzad pa/

References

SRC ID: S1273

Extent

ff. 1a-6a

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry