dpal kye rdo rje'i dkyil 'khor du dbang blang ba'i rim pa ngag 'don rab gsal/

References

SRC ID: S1421

Provenance

gong dkar rdo rje gdan/, signature: pod 22, no. 001

Extent

ff. 1a-33a

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry