dril bu lus dkyil sgrub thabs mdor bsdus pa zab don snying po/

References

SRC ID: S1424

Provenance

gong dkar rdo rje gdan/

Extent

ff. 1a-19b

Format

Pecha (MS dbu med)

Colophon excerpt

f. 19b2: de ltar rang nyid kyis/ sngar bkod pa'i sgrub thabs yan lag dang bcas pa bsam mi khyab grub pa'i dgongs rgyan sdeb legs baiDurya'i do shal ces bya ba las ngag 'don bsdus pa'i tshul 'di nyid don gnyer 'ga' yi ngor dge sbyong wa gindra rang nyid kyis logs su bkol ba'i dge bas 'gro kun rdo rje 'chang grub par gyur cig /rje nyid kyis phyag dpe las zhal bshus shing / slar zhu dag kyang de nyid nas grub zin/

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry