gu ru yo ga de ba ga na pU dza:

References

SRC ID: S1468

Provenance

gong dkar rdo rje gdan/

Extent

ff. 1a-9a

Format

Pecha (MS dbu med)

Description / Remarks

'di na rab 'byams rgya mtsho ma'i dbyangs yig yod/ Ⓢ

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry