nyi lde ba'i dkar chag

Names

Publication

Dehra dun, U.P.: Sakya Centre, 1985.
Yongs rdzogs bstan pa rin po che'i nyams len gyi man ngag gsung ngag rin po che'i byon tshul khog phub dang bcas pa rgyas par bshad pa legs bshad 'dus pa'i rgya mtsho

References

SRC ID: S1634

Extent

vol. 22|zha, pp. 295-301

Format

Pecha (Xylograph)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry