ming le 'grel bshad/

References

SRC ID: S3733
TBRC ID: W2PD17532

Provenance

rtse pho brang po tA la/, signature: 01874(3)-01875(3)

Extent

6 fascicles

Format

Pecha (MS dbu med)

Description / Remarks

entry holds multiple texts, see outline

Table of Contents / Outline

1. ming le dang po'i 'grel bshad bzhugs so//, ff. 1a-70a

On margin: kha
Colophon, f. 70a4-5: ming le dang po'i 'grel pa/ dpal ldan blo gros brtan pa bzhi pa{s} sbyar ba'o// yi ge pa ni shAkya'i btsun pa dad brtson ldan pa/ blo gros sangs rgyas kyis legs par bgyis pa dge legs mchog tu gyur cig {nga rab 'byams pa karma lhun grub kyi dang por sgra bslab/ shes rjes su bris pa la dka' ba 'di 'dra byed pa kham pa glen pa tsho la zer sa med de/ rnam mkhyen thob pa'i sgyur bsngo sa? ong //}

2. ming le gnyis pa'i 'grel bshad bzhugs so//, pp. 359-611 of the PDF (no pagination)

On margin: ga
Colophon, f. [126.2] (p. 611 of the PDF): ming le gnyis pa'i 'grel pa/ dpal ldan blo gros brtan pa bzhi pas sbyar ba'o/ yi ge pa ni/ blo gros rab tu gsal ba/ ngag dbang lo tstsha ba/ blo gros dbang phyug gis bgyis pa'o// […]

3. ming le gsum pa'i 'grel bshad bzhugs so//, ff. 1a-152a

On margin: nga
Colophon, f. 152a5: ming le gsum pa'i 'grel pa/ dpal ldan blo gros brtan pa [bzhi pas?] sbyar ba'o/ yi ge pa ni blo gros rab tu gsal ba/ ngag dbang lo tstsha ba blo gros dbang phyug gis bgyis pa'o//

4. ming le bzhi pa'i 'grel bshad bzhugs so//, ff. 1a-128a

On margin: ca
Colophon, f. 128a: ming le bzhi pa'i 'grel pa dpal ldan blo gros brtan pa bzhi pas sbyar ba'o// yi ge pa ni blo gros rab tu gsal ba ngag dbang lo tstsha ba blo gros dbang phyug gis bgyis pa'o//

5. ming le lnga pa'i 'grel bshad bzhugs so//, ff. 1a-71a

On margin: cha
Colophon, f. 71a1-2: ming le lnga pa'i 'grel pa/ dpal ldan blo gros brtan pa bzhi pas sbyar ba'o// yi ge pa ni blo gros rab tu gsal ba/ ngag dbang lo tstsha ba blo gros dbang phyug giso//

6. ming le drug pa'i 'grel bshad bzhugs so//, ff. 1a-99a

On margin: ja
Colophon, f. 99a1-2: ming le drug pa/ dpal? ldan blo gros brtan pa bzhi pas sbyar ba'o// yi ge pa ni/ blo gros rab tu gsal ba/ ngag dbang lo tstsha ba blo gros dbang phyug gis bgyis so//

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry