chos kyi rje thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po'i rnam par thar pa rin po che'i 'phreng pa/

References

SRC ID: S449

Provenance

'bras spungs gnas bcu lha khang /, signature: phyi ra 44

Extent

ff. 1a-7b

Format

Pecha (MS dbu med)

Size

8.2x44.5 cm

Physical description

  • On title page: 'bras spungs/ indigenous cat. no. phyi ra 44

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry