rwa pod kyi dkar chag thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po’i phyag bris las zhal bshus/

Names

References

SRC ID: S5376

Provenance

sga ba skye rgu dgon/

Extent

ff. 1-2

Format

Pecha (MS dbu med)

Content / Summary

  • "a list of 42 titles, 9 of which are either incomplete or missing from the present set of manuscripts" Cuevas 2021 (p. 485, no. 7001)

transliteration (Ⓢfield (MF</em>2023-02-23)_

[1a] rwa pod kyi dkar chag thams cad mkhyen pa rdo rje gdan pa chen po'i phyag bris las zhal bshus/ [1b] rtogs bdun nag 'grel dkar 'grel bcud thig bsnyen sgrub dgra srog dbang bsdud mngon rtogs yid bzhin gter mdzod sgrub thabs dri med snang ba mngon rtogs yid (=rin chen) don 'dus/ las bzhi'i sbyin sreg dbang gi chu bo/ dmar po mda' bzhu 'gengs pa rwa ba'i chos brgyad rtogs bdun man ngag gnad? bdun ma shog dril gsuM gyi gdams pa/ sngags 'das seng ge'i nga [2a] ro mtshan ma gyen 'greng (=bsgreng) rwa rtse'i rnal 'byor mtshan mo rgyu ba 'khrul 'khor gyi man ngag gtor ma'i phyag len 'pho ba'i man ngag zab chos bka' rgya ma te'u lo pa'i bsgrub pa tstshu tstshunda ra'i cho ga te'u lo ba'i cho ga phyag mtshan sgrub skor rwa ba'i khyad chos uShNi Sha ra nub pa bi sha 'joMs pa rtsa zhal gsuM gyi las tshogs sgrub las [2b] tshogs gsuM las gshin rjes gnang rtogs bdun gyi 'khor lo nyis btabs ma bzhi rgyud te'u (=le'u) bzhi pa rtogs pa gsuM pa rtogs pa gcig ma'i rgyud gtam rgyud rtogs bdun rdo rje ba'i? gnad 'grel (=mdud 'grol) rtogs gsum 'grel pa bsrung bzlog gsad gsuM shog dril gsuM gdams pa bka' stod khrag mdog yab yum / yi ge bzhi pa'i gsad bzlog rnams shog grangs tshangs ma / bkra shis/

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry