rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi sprul pa dpal ldan sa skya'i gdung rabs rin po che'i phreng ba/

Publication

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2012.
dpal ldan rdzong pa'i chos 'byung dang rnam thar gces btus/

References

SRC ID: S652

Extent

pp. 158-278

Format

Book (Comp. Input)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry