chos rje rdzong pa kun dga' rgyal mtshan pa'i rnam thar/

Names

Publication

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2008.
sa skya pa'i bla ma kha shas kyi rnam par thar pa/

References

SRC ID: S669

Extent

vol. 02|kha, pp. 165-253

Format

Pecha (Comp. Input)

Description / Remarks

text no. 5

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry