spyi lo 1983 lo nas spyi lo 2003 bar gyi lho kha dpal mi 'gyur rdo rje gdan bde ba chen po gong dkar chos sde dgon nyams gso zhus gnang ba'i nang nas rtsa che'i rig dngos khag gi dkar chag dran tho/

References

SRC ID: S692

Provenance

gong dkar rdo rje gdan/

Extent

ff. 1a-12b

Format

Pecha (MS dbu can)

Content / Summary

  • modern account on the restoration of gong dkar rdo rje gdan/ in the years 1983-2003 compiled by a monk from the monastery in 2003 Ⓢ

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry