gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa ngor rdzong rdo rje gdan pa'i gsung rabs rin po che'i bang mdzod sgo 'byed pa'i lde mig

Names

References

SRC ID: S769
TBRC ID: W1CZ1138

Provenance

krung go'i mi rigs dpe mdzod khang /

Extent

ff. 1a-16a

Format

Pecha (MS dbu med)

Description / Remarks

formerly Cultural Palace of Minorities (Beijing); author acc. to BDRC (W1CZ1138)

Physical description

  • On margin: lam 'bras 'chad thabs/

Colophon excerpt

f. 16a5-7: zhes lam 'bras 'chad lugs kyi tho chung 'di yang / thugs rje'i dbang phyug 'phags pa spyan ras gzigs bdag bcag snyigs ma'i sems can mgon med rnams kyi skyabs mgon du bsam bzhin du sku sprul pa rgyal dbang thams cad mkhyen pa chen po'i bka'i snang (=gnang) ba thob pa la rten/ rgyal khams pa tshe dbang lhun grub rab brtan gyis rjed chang (=brjed 'chang) du bgyis pa'i / yi ge pa ni nye bar gnas pa badzra sA dhu 'o/ mangga laM/

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Topics & Deities

Print entry