bcom ldan 'das rdo rje 'jigs byed kyi mngon rtogs gsang ba yid bzhin nor bu/

References

SRC ID: S862

Provenance

lu phu dgon/

Extent

ff. 1a-10b?

Format

Pecha (MS dbu med)

Physical description

  • Lines per folio: 6

Colophon excerpt

  • no colophon (?) Ⓢ

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry