rtsa ltung 'khrul spong gi ngag 'don dril ba thogs kyi rje thams cad mkhyen pa kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i zhal snga nas mdzad pa bzhugs yod lags shing / yi ge 'phyi mor bris pas ma legs na khrel ba med pa'i skyabs zhu zhu lags/

Names

References

SRC ID: S877

Extent

ff. 1a-9a

Format

Pecha (MS dbu med)

Content / Summary

  • recitation for the rtsa ba'i ltung ba bcu bzhi pa'i 'grel pa gsal byed 'khrul spong / by rje btsun grags pa rgyal mtshan/ (1147–1216) Ⓢ

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry