dpal nag po chen po'i dkyil 'khor gyi thig rtsa mngon rtogs/ sindhu ra'i dbang chog rnams kyi zur 'debs/

References

SRC ID: S888

Provenance

'phan po nA lendra/

Extent

ff. 1a-5a

Format

Pecha (MS dbu med)

Physical description

  • Lines per folio: 6

Content / Summary

1. Manual explaining how to lay out the maṇḍala of Pañjaranātha Mahākāla
2. Supplement to the initiation ritual/s for the Six-Armed Sin dhu ra Mahākāla (?)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry