'jigs byed bcu gsum ma'i lhan thabs gsal ba'i me long /

References

SRC ID: S913

Extent

ff. 1a-27a

Format

Pecha (MS dbu med)

Physical description

  • Lines per folio: 6
  • Annotations to the text: with annotations

Colophon excerpt

ff. 4b6-5a: dpal gshin rje gshed kyi rnal 'byor kun dga' rnam rgyal dpal bzang pos zin bris su bgyis pa'o// {dus phyi? bla brang gi phyag dpe nyid la gsungs? nas zhus/}

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry