chos kyi rje thams cad mkhyen pa'i bstod pa/

References

SRC ID: S934

Extent

ff. 1a-3b

Format

Pecha (Xylograph)

Physical description

  • On margin: ka
  • Lines per folio: 6

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry