polemics/debate

Names

References

SRC ID: T11
TBRC ID: T1CZ834

Titles

skabs gsum pa'o/ /rnam par bshad pa'i chu rgyun log par smra ba'i dri ma 'khrud byed las/ rtsa ba dang yan lag gi ltung ba'i rnam par 'grel pa 'khrul pa spong ba la gzhan gyi log par grags pa'i rtsod pa spong ba bzhugs so/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 434-500

mngon rtogs rtsod spong bzhugs/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 5-224

rje btsun rnams la zhu ba'i phrin yig [bris ma/] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-22a

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig [sa chen glog par/] (Book)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 444-472

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig bzhugs (Book)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 51-78

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig bzhugs [par rnying /] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 2a-15b

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig bzhugs [par rnying /] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-15a

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig bzhugs [par rnying /] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-15a

gnyag ma'i rtsod spong bzhugs pa lags so/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 312-483

dag ldan rtsod spong bzhugs so/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 452-634

dag ldan gsal byed bzhugs so/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 138-158

rnam par bshad pa'i chu rgyun log par smra ba'i dri ma 'khrud byed las/ rgyud sde spyi'i rnam par bzhag pa rgyud ma lus par 'jug pa la rtsod pa spong ba bzhugs/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 21, pp. 225-311

dbang chu'i rtsod spong bzhugs so/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 250-433

me mig gdengs can gyi nges pa la dka' bcu pa yon tan 'od zer gyis dgag pa'i yi ge byas dus mdzad pa'i tshigs bcad/ (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

rtsod pa bzlog pa'i 'grel pa smra ba ngan sel/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 08|nya, pp. 354-386

lam 'bras bu dang bcas pa'i skabs kyi dris lan rmongs pa'i mun sel zhes bya ba bzhugs so/ (Book)

rgya ston byang chub dbang rgyal/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 28, pp. 321-331

lam 'bras bu dang bcas pa'i skabs kyi dris lan rmongs pa'i mun sel zhes bya ba bzhugso/ / [par rnying /] (Pecha)

rgya ston byang chub dbang rgyal/

ff. 1a-7a

lam 'bras bu dang bcas pa'i skabs kyi dris lan rmongs pa'i mun sel zhes bya ba bzhugso/ / [par rnying /] (Pecha)

rgya ston byang chub dbang rgyal/

ff. 1a-7a

lam 'bras bu dang bcas pa'i dri lan bzhugs so// (Book)

rgya ston byang chub dbang rgyal/

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 495-506

slob dpon gung ru la rtsod yig (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

Print entry