Ngor tradition

Names

References

SRC ID: T58
TBRC ID: T8LS16958

Titles

rje btsun rnams la zhu ba'i phrin yig [bris ma/] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-22a

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig [sa chen glog par/] (Book)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

Kathmandu: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2005; pp. 444-472

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig bzhugs (Book)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 25, pp. 51-78

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig bzhugs [par rnying /] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 2a-15b

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig bzhugs [par rnying /] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-15a

rje btsun rnams la zhu ba'i 'phrin yig bzhugs [par rnying /] (Pecha)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

ff. 1a-15a

dpal ldan sa skya pa'i sngags phyogs kyi bstan 'dzin ngor rdzong rnam gnyis kyi kyai rdo rje man ngag lugs kyi phyag len gyi rim pa gtso bor gyur pa'i zab mo'i gnad 'ga' zhig la bzhed tshul mi 'dra ba'i grub mtha'i rnam gzhag mdo tsam bshad pa lugs gnyis gsal ba'i nyin byed/ (Pecha)

a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2000; vol. 24|ya, pp. 1-302

dpal ldan sa skya pa'i bstan 'dzin ngor rdzong rnam gnyis kyi gsung ngag rin po che'i phyag len gyi rim pa 'ga' zhig las brtsams te so so'i bzhed srol rnams legs par bshad pa lugs gnyis zab don gsal ba'i nyin byed/ (Pecha)

a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/

[Kathmandu]: Sachen International (sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang /), 2000; vol. 24|ya, pp. 303-528

bshes gnyen chen po mus srad pas brgal zhing brtags pa'i lan rnam par nges pa tshangs pa'i rigs sngags/ (Book)

ngor chen dkon mchog lhun grub/

pe cin/: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang /, 2010; vol. 18, pp. 12-72

gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa ngor rdzong rdo rje gdan pa'i gsung rabs rin po che'i bang mdzod sgo 'byed pa'i lde mig (Pecha)

tshe dbang lhun grub rab brtan/

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007; pp. 589-618

gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa ngor rdzong rdo rje gdan pa'i gsung rabs rin po che'i bang mdzod sgo 'byed pa'i lde mig (Pecha)

tshe dbang lhun grub rab brtan/

ff. 1a-16a

Print entry