bla ma'i rnal 'byor tshar gsum khug pa/

References

SRC ID: S1116

Provenance

lu phu dgon/

Extent

ff. 1a-5b

Format

Pecha (MS dbu med)

Description / Remarks

entry holds multiple texts, cf. outline

Table of Contents / Outline

  1. bla ma'i rnal 'byor tshar gsum khug pa/, rje btsun grags pa rgyal mtshan/ (1147–1216), ff.1a-3a3
  2. aShTa'i byad bzlog pa'i man ngag, not specified , f.3a4-3b4
  3. go cha lnga bsrung /, not specified , ff. 3b4-4a6
  4. lam 'bras dmigs rim rdo rje'i tshig, rje btsun grags pa rgyal mtshan/ (1147–1216), ff. 4a7-5b; Colophon, f. 5b7: lam 'bras bu dang bcas pa'i dmigs rim rdo rje'i tshigs rdzogs so/ /('di rje sa skya pa chen pos mdzad pa yin zhes rjes 'brangs phyi ma kha cig zer mod/ rje btsun chen po'i dkar chag na med do/ /'on kyang gzhung 'khrid kyi don 'dus pa gcig 'da'o/ /

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Topics & Deities

Print entry