thub dbang bir wa pa rje btsun gong ma bdun brag thog pa bcas kyi bstod pa ngo mtshar phreng ba/

References

SRC ID: S894

Format

Digital

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry