bcom ldan 'das dpal chen po'i bdag 'jug sku bzhi mngon du byed pa'i thabs/

References

SRC ID: S1057

Provenance

lu phu dgon/

Extent

ff. 1a-29a

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 52

Authors

Topics & Deities

Print entry