bcom ldan 'das dpal kye rdo rje dang gur zhal gyi gtor bsngo/

References

SRC ID: S1433

Provenance

gong dkar rdo rje gdan/

Extent

ff. 1a-29a

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry