dpal kye'i rdo rje zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po'i rnam par bshad pa dag ldan snye ma/

References

SRC ID: S1224

Provenance

'bras spungs gnas bcu lha khang /, signature: phyi ga 196

Extent

ff. 1a-133b

Format

Pecha (MS dbu med)

Size

44x9 cm

Physical description

  • On title page: 'bras spungs/ indigenous cat. no. phyi ga 196

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 29 (ལྡེབ་༡༣༣); མ་དཔེ་གསུམ་ཡོད།

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry