rnam par bshad pa'i chu rgyun gnyis pa/

Publication

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007.
sngon byon pa'i sa skya pa'i mkhas pa rnams kyi sngags skor/

References

SRC ID: S1640
TBRC ID: W1KG4312

Extent

vol. 03|ga, pp. 607-668

Format

Pecha (Comp. Input)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 101 (ལྡེབ་༤༡)

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry