dpal mgon zhal bzhi pa'i gtor ma zhi drag gnyis kyi cho ga gnam lcags 'bar ba/

References

SRC ID: S1192

Provenance

rtse pho brang po tA la/, signature: 01860(9)

Extent

ff. 1a-35b

Format

Pecha (MS dbu med)

Editorial Remarks

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 7

Authors

Genres

Topics & Deities

Print entry