All Titles (1047)

sa skya bka' 'bum/ [lu phu bris ma/] (Pecha)

not specified

10 vols.

sa skya mkhon gyi gdung rabs rin po che'i 'phreng ba star/ (Pecha)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

ff. 1a-90b

sa skya pa gong lugs su grags pa'i 'chi bslu/ (Digital)

not specified

sa skya rdzong lugs kyi chos skor phyogs bsdus chen mo/ (Book)

'jam dpal bshad sgrub/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; 30 vols.

sa skya rdzong lugs kyi chos spyod rab gsal snying po 'dod 'jo'i bum bzang thar lam them skas/ (Book)

skal bzang chos 'phel/, 'jam dpal bshad sgrub/

365 pp.

[sa skya bsod nams rgyal mtshan gyi gsung phyogs bsdus/] (Pecha)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

5 vols.

sa skya'i rnam thar dbang po'i nyer 'tsho/ (Reference)

mnyam med grags pa rgyal mtshan/

[sa brtag pa'i cho ga nyung ngu/] (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 19, pp. 274-277

sangs rgyas kyi sku gzugs dang mchod rten gyi rten rdzongs bya thabs bzhugs so/ (Book)

rdzong pa dpal ldan chos skyong /

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 09, pp. 101-111

sangs rgyas kyis cho 'phrul chen po bstan pa'i rnam gzhag mdor bsdus so/ (Book)

rdzong pa kun dga' rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 70-73

sangs rgyas stong gi smon lam las bsdus pa/ [ref] (Reference)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

sangs rgyas sman bla'i rjes gnang gi yi ge bzhugs so/ (Book)

rdzong pa kun dga' rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 05, pp. 156-164

saM bhu Ti'i TI ka gnad kyi gsal byed bsdus don dang bcas pa'i gsal byed bzhugs/ (Book)

mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2017; vol. 20, pp. 190-248

saM bho Ta'i dbon brgyud dpe tshogs/ (Book)

'jam dpal bshad sgrub/ (ed.)

[gong dkar/]: rdzong pa'i dpe rnying 'tshol bsdu khang /, 2013

sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud zab mo/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 07|ja, pp. 321-323

sems bskyed cho ga mdor bsdus/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 07|ja, pp. 308-315

sems bskyed theg chen lam gyi snying po/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 07|ja, pp. 240-274

so so phreng ma lha mo lnga'i sgrub thabs/ [ref] (Reference)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/

srung 'khor bdud thams cad 'joms pa/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 11|da, pp. 529-552

srog rtsol 'khor lo'i zin bris/ (Book)

bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/

lha sa/: bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang /, 2016; vol. 17|tsa, pp. 293-298

slob dpon gung ru la rtsod yig (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

slob dpon ye shes rgya mtshos mdzad pa'i dpal rtse rnam snang mngon byang gsum gyi thig rtsa la gsung mchan/ (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

slob dpon rin po che ye shes rgya mtsho la bstod pa byin rlabs kyi snye ma/ (Reference)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

gsang sngags kyi lam gyi bgrod tshul sogs la rab 'byams pa dkon mchog dpal gyi dris lan/ (Master Entry)

gong dkar rdo rje gdan pa kun dga' rnam rgyal/

gsang 'dus 'jam pa'i rdo rje'i dkyil mchog 'jam dbyangs rnam rol/ [ref] (Reference)

theg chen chos rje kun dga' bkra shis/