མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང་།

མིང་གཞན།

  • སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཁས་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང
  • སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང
  • ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟངས
  • མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང
  • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཆོས་བཟང

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: P880

ལོ་དུས།

  • ཕལ་ཆེར།: 15th cent.

གསུང་རབ།

པར་སྐྲུན།