དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པར་ལེན་པའི་མན་ངག་དྲི་མེད་ཀྱི་བྱིན་རླབས།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1055

ཉར་ཚགས།

ལུ་ཕུ་དགོན།

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-8b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

authorship uncertain Ⓢ

བཀོད་པ།

  • Incomplete: text incomplete

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 70

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།