གུར་མགོན་གྱི་མདོས་ཆོག་རབ་འཇིགས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1118

ཉར་ཚགས།

རྩེ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ།, དཔེ་ཨང་།: 01860(4)

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-18a

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (པར་མ།)

བཀོད་པ།

  • On title folio: title framed
  • On margin: ཀ
  • Lines per folio: 7 lines per folio
  • Annotations to the text: handwritten annotations in red colour
  • Further physical features: text body framed

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག no. 60

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།