ཀྱེ་རྡོར་མངོན་རྟོགས་དཀའ་འགྲེལ་རྒྱུད་དོན་གནད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གི་རྒྱས་བཤད་འཁྲུལ་འཇོམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

[Kathmandu]: Sachen International (rgyal yongs sa chen dpe skrun khang /), 2007.
sngon byon pa'i sa skya pa'i mkhas pa rnams kyi sngags skor/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1158
TBRC ID: W1KG4312

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 02|kha, pp. 1-370

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (གློག་རྡུལ་དཔེ་ཆ།)

ཟུར་མཆན།

full title reads: རྫོང་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སློབ་མ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཆོས་པས་མཛད་པའི་ཀྱེ་རྡོར་མངོན་རྟོགས་དཀའ་འགྲེལ་རྒྱུད་དོན་གནད་ཀྱི་ལྡེ་མིག་གི་རྒྱས་བཤད་འཁྲུལ་འཇོམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།