པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་རུ་འདྲེན་དང་བཅས་པའི་འཆམས་ཡིག་སྔགས་འཆང་འཇིག་མེད་དཔའ་བོས་མཛད་པ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1271

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-4a

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

ཟུར་མཆན།

  • text is part of a larger collection Ⓢ

བཀོད་པ།

  • On margin: ff. 487-490
  • Annotations to the text: with annotations

མཇུག་བྱང་།

  • no colophon Ⓢ; ending (f. 4a5): འཁྱམས་སྟོད་དུ་སླེབ་པས་བཟློག་བསྒྱུར་སོགས་སྐབས་དང་སྦྱར་ཏེ་ལག་ལེན་ལ་འདྲིས་པར་བྱའོ། ཤུབྷམ།

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།