རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆོས་གྲུབ་སེང་གེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་དགའ་སྟོན།

དཔེ་སྐྲུན་གནས་ཚུལ།

zi ling /: mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang /, 2011.
bod kyi lo rgyus rnam thar phyogs bsgrigs thengs gnyis pa/

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1356
TBRC ID: W1PD153537

ཉར་ཚགས།

འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: phyi ra 174

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

vol. 52|zi, pp. 367-384 (ff. 1a-9b)

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

བཀོད་པ།

  • Lines per folio: 8 lines per folio
  • Further physical features: title framed

མཇུག་བྱང་།

  • no colophon Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།