ཀུན་རིག་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་གྱི་ངག་འདོན་ལས་གཞན་ཕན་སྣང་བའི་འདོན་ཆ་ནག་འགྲོས་བཀླག་ཆོག

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1467

ཉར་ཚགས།

གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན།

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-50b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (པར་མ།)

བཀོད་པ།

  • On margin: ཀུན་རིག མ
  • Lines per folio: six lines of text per page
  • Incomplete: folio no. 2 and ending incomplete (ཤོག་གྲངས་ ༢ དང་། མཇུག་མ་ཚང་བ།)
  • Further physical features: highlighting in yellow colour

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།