[ཀུན་རིག་ངག་འདོན་གཞན་ཕན་]སྣང་བ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S1691

ཉར་ཚགས།

འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་།, དཔེ་ཨང་།: phyi pa 5 (?)

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a-48b

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (པར་མ།)

དཔེ་དང་དེབ་ཚད།

8x43 cm

ཟུར་མཆན།

title restored from parallel texts Ⓢ

བཀོད་པ།

  • On title page: འབྲས་སྤུངས། indigenous cat. no. ཕྱི་པ་༥ (?)
  • On margin: no marginal notation
  • Lines per folio: 6 lines of text per page
  • Damaged: fol. 1 fragmentary, fol. 48b illegible; title page reads: ན?་གཞན་ཕན་སྣང་བ་བཞུགས༎

ཞུ་སྒྲིག་འགྲེལ་བརྗོད།

སཾ་བྷོ་ཊའི་དབོན་བརྒྱུད་དཔེ་ཚོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་དཀར་ཆག་ནང་མི་འདུག

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།