ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2042

དཔེ་གཞི།

ཁུངས་ཙམ།

ཟུར་མཆན།

title acc. to thob yig ganggA'i chu rgyun [1970] (vol. 1, f. 329b.2)

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།