གསུང་ངག་ཞལ་གདམས་ཟིན་བྲིས་བར་སྟོན་མ་བཞུགས་སྷོ༎

གསུང་རབ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S2675
TBRC ID: W3CN11633

ཉར་ཚགས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དཔེ་མཛོད།, དཔེ་ཨང་།: 66 27110, 32159; 66 79244, 84293

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

ff. 1a‑59a2 (59 ff.)

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས། (བྲིས་མ་དབུ་མེད།)

བཀོད་པ།

  • On margin: vol. tsi (written with two or three circles above) of an unknown collection as specified on the margin of the title folio (1a); pagination added by the NLB: pp. 97-212 (stamped on the right margin), ff. 49‑107 (added recto on the top right by hand).
  • Annotations to the text: with glosses.
  • Lines per folio: 59a 2 lines, otherwise 6 lines.
  • Further physical features: parts highlighted with red ink.
  • Call number: added by the NLB on the title folio: nya; an additional handwritten number is given (by the NLB?) in red ink at the top left of the title folio: 1181.

མཇུག་བྱང་།

58a1-3: གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་སྟེང་དུ། མི་གསལ་བ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་། མ་ཚང་བ་ཁ་བསྐང་བ་དང་། གཏམ་རྒྱུད་གསུངས་པ་རྣམས་དང་། གོང་འོག་གི་གོ་རིམས་མི་བདེ་བ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་(༡) དུ་བྱས་སྟེ། བླ་མའི་གསུང་ལ་སྒྲོ་བསྐུར་ཡངས་ནས། རང་གི་བློ་ནུས་དང་སྦྱར་བའི་ཟིན་བྲིས་འདི། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བགྱིས་སོ༎ ཉེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་བླ་མ་དང་། མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱན་སྔར་བཟོད་པར་གསོལ་ལོ༎ ཀུན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན། བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་གཅིག། ༎.

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

A clarification of the gNyags ma (Explication for gNyags) written by Bar ston rDo rje rgyal mtshan (fl. 14th century), a disciple of gNyag Snying po rgyal mtshan; see Stearns 2001 (pp. 24, 39). The gNyags ma was the last of the eleven commentaries that Sa chen Kun dga’ snying po (1092–1158) wrote on the rDo rje tshig rkang of Virūpa and he wrote it for gNyags gZhi ra ba dBang phyug rgyal mtshan; see Stearns 2001 (pp. 23-24).

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

བརྗོད་གཞི། ལྷ།

པར་སྐྲུན།