བྲམ་ནག་ཤན་པ་དྲུག་གི་རྗེས་གནང་བྱེད་ཚུལ།

ཕྱིའི་དྲྭ་སྦྲེལ།

SRC ID: S3638

ཉར་ཚགས།

འབྲས་སྤུངས།, དཔེ་ཨང་།: phyi ma 1010

པོད་དང་ཤོག་གྲངས།

6 ff.

དཔེ་གཞི།

དཔེ་གཟུགས།

བརྗོད་བྱ་སྙིང་བསྡུས།

Manual on the method of bestowing brief initiations of དཔལ་མགོན་བྲམ་ནག [acc. to the tradition of Thang stong rgyal po] Ⓢ

སྐྱེས་བུ།

རྩོམ་རིགས།

པར་སྐྲུན།